ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Označování železničních vozů

Na této stránce naleznete základní informace o označování železničních vozů. Podrobnosti nabízí např. web pana Butschka, konkrétně stránka Identifikace železničních osobních vozů.

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Obsah

Země registrace vozidla (písmenný kód)

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Připojená tabulka obsahuje kódy okolních zemí, kde jsou registrovány vozy, které můžete potkat v Česku a na Slovensku.

KódZemě
A Rakousko
CZ Česká republika
D Německo
H Maďarsko
PL Polsko
SK Slovensko

Držitel vozidla

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Kód držitele vozidla (angl. VKM - Vehicle Keeper Mark) sestává z písmen latinky, včetně znamének diakritiky. Přiděluje jej národní orgán zodpovědný za vedení registru drážních vozidel (v ČR Drážní úřad), kontrolu unikátnosti kódu provádí Evropská železniční agentura (ERA), na jejímž webu lze nalézt kompletní seznam VKM.

Držitelé drážních vozidel, zařazených do Atlasu vozů, jsou uvedeni na úvodní stránce.

Režim provozu vozidla - způsobilost pro mezinárodní dopravu

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Databáze Atlas vozů prozatím obsahuje vozy s režimem provozu 50, 51, 55, 61, 73. Jejich význam uvádí následující tabulka:

RežimVýznamPočet vozů v Atlasu
50 vůz pro vnitrostátní dopravu1785
51 neklimatizovaný vůz se stálým rozchodem včetně nákladních vozů pro dopravu aut622
55 vůz se speciálním číslováním pro technické vlastnosti8
61 klimatizované vozidlo s pevným rozchodem1327
73 tlakotěsné klimatizované vozidlo s pevným rozchodem174

Země registrace vozidla (číselný kód)

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Kódy okolních zemí jsou uvedeny v tabulce.

Kódy sousedních zemí
51 Polsko
54 Česká republika
55 Maďarsko
56 Slovensko
80 Německo
81 Rakousko

Technické vlastnosti vozidla I.

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Technické vlastnosti vozidla II.

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Pořadové číslo vozidla

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Kontrolní číslice

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Pro výpočet kontrolní číslice se používá následující algoritmus:

  1. číslice na zleva lichých pozicích (1., 3., 5., 7., 9. a 11. číslice) vynásobíme dvěma, v případě překročení čísla 10 provedeme ciferný součet výsledku (3 × 2 = 6 [OK], 6 × 2 = 12 ⇒ 1 + 2 = 3),
  2. číslice na zleva sudých pozicích (2., 4., 6., 8. a 10. číslice) nenásobíme,
  3. vynásobené číslice z bodu 1. i nevynásobené z bodu 2. sečteme,
  4. kontrolní číslici získáme tak, že výsledek odečteme od nejbližšího vyššího násobku čísla 10.

Příklad pro vůz 50 54 80-30 002:

  1. 5 × 2 = 10 ⇒ 1 + 0 = 1; 5 × 2 = 10 ⇒ 1 + 0 = 1; 8 × 2 = 16 ⇒ 1 + 6 = 7; 3 × 2 = 6; 0 × 2 = 0; 2 × 2 = 4,
  2. 0; 4; 0; 0; 0,
  3. 1 + 1 + 7 + 6 + 0 + 4 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 = 23,
  4. 30 - 23 = 7.

Písmenné označení řady vozidla - velká písmena

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

PísmenoVýznamPříklad vozu u ČD
A osobní vůz 1. třídy se sedadly Apee139
B osobní vůz 2. třídy se sedadly Bdmpee233
AB osobní vůz 1./2. třídy se sedadly AB349
WL_ spací vůz (kombinace WLA, WLB, WLAB) WLABmee823
WR jídelní vůz WRmee816
_R osobní vůz s oddílem pro jídelnu, bufet nebo bar (AR, BR)ARmpee832

Písmenné označení řady vozidla - malá písmena

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

Písmenné označení řady vozidla - doplňkové číslo

CZ-ČD 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295

U vozů Českých drah je písmenné označení vozu doplněno trojciferným číslem, které se shoduje s kódem vozu v Kartotéce železničních osobních vozů (KOV). Význam jednotlivých číslic je následující:

Význam 1. číslice
0historické vozy
1vozy 1. třídy
2vozy 2. třídy
3vozy 1. a 2. třídy
4vozy kombinace osobní a služební
5vozy dvounápravové a úzkorozchodné
6vozy pro vojenské účely
7vozy přípojné za motorové vozy
8vozy speciální (např. vozy salonní, jídelní, lůžkové, lehátkové)
9vozy služební a poštovní
Význam 2. a 3. číslice
00 - 49vozy pro mezinárodní provoz
50 - 89vozy pro vnitrostátní provoz
90 - 99vozy patrové, úzkorozchodné a zvláštní