ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Různé

Aneb co se jinam nevešlo. Všechny odkazy se otevírají v novém panelu/okně. Informace na uvedených odkazech nemusí být aktuální.

Seznam zkratek

DHV
depo historických vozidel Lužná u Rakovníka
DKV
depo kolejových vozidel (u ČD: Brno, Česká Třebová, Olomouc, Plzeň, Praha)
DST
domovská stanice
SOKV
středisko oprav kolejových vozidel (u ČD Cargo: České Budějovice, Ostrava, Ústí nad Labem)