ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Různé

Aneb co se jinam nevešlo. Všechny odkazy se otevírají v novém panelu/okně. Informace na uvedených odkazech nemusí být aktuální.

Seznam zkratek

CHV
centrum historických vozidel Lužná u Rakovníka (platí od 1. 7. 2018)
DHV
depo historických vozidel Lužná u Rakovníka (platí do 30. 6. 2018)
DKV
depo kolejových vozidel (u ČD: Brno, Česká Třebová, Olomouc, Plzeň, Praha; platí do 30. 6. 2018)
DST
domovská stanice
OCÚ
oblastní centrum údržby (ČD, platí od 1. 7. 2018)
SOKV
středisko oprav kolejových vozidel (u ČD Cargo: České Budějovice, Ostrava, Ústí nad Labem)
středisko údržby (u ČD, podřazená jednotka oblastního centra údržby; platí od 1. 7. 2018)